Adobe zal de Flex software development kit voor Flash binnenkort overdragen aan een 'gevestigde open source stichting'. Flex-ontwikkelaars vragen zich nu af of dit het einde van Flash inluidt. Eerder deed Adobe al Flash voor mobiele applicaties in de mottenballen, en het lijkt zich steeds meer op HTML 5 te richten.

Adobe heeft de Open Spoon Foundation opgericht om de overdracht van de Flex software development kit (SDK) te begeleiden. De naam lijkt in dit geval betekenisvol. Wanneer een softwareproject in twee varianten uiteenspat, wordt gesproken van een fork. Kennelijk wil Adobe onderstrepen dat het niet aan een eigen variant van de SDK blijft sleutelen.

De SDK was al beschikbaar onder een opensourcelicentie. Maar tot nog toe hield Adobe de touwtjes stevig in handen bij de verdere uitbouw van het ontwikkelplatform. Met de overdracht aan een externe instantie geeft Adobe de controle over de verdere ontwikkeling uit handen.

Waarschijnlijk naar Apache Foundation
De Open Spoon Foundation wordt niet de beheerder van het Flex SDK-project. De site van de open Spoon Foundation meldt namelijk dat gewerkt wordt aan de overdracht van de SDK aan de Apache Software Foundation, als die daarvoor in is. Adobe heeft al eerder technologie aan deze opensourcehoeder geschonken.

Verschillende ontwikkelaars die de SDK gebruiken reageerden geschrokken op het nieuws. Met name omdat de stap volgt op de beslissing om  te stoppen met Flash voor mobiele platforms. Adobe heeft wel gezegd dat het Flash blijft ondersteunen, en dat de geïntegreerde ontwikkelomgeving Flash Builder onderdeel van zijn productlijn blijft, maar daar staan signalen tegenover die de andere kant uitwijzen.

HTML 5 heeft de toekomst, zegt Adobe
Het duidelijkste signaal was wel de opmerking van twee productmanagers, afgelopen vrijdag op het Official Flex Team Blog, dat HTML5 op termijn de beste technologie voor bedrijfsapplicatieontwikkeling wordt. Dat is nu net het terrein waar de Flex SDK wordt gebruikt.

Adobe belooft dat het na de overdracht bijdragen aan de Flex SDK zal blijven leveren. Maar over de toekomstplannen doet het geen uitspraken – dat is aan het opensourceproject. Adobes bijdrage wordt in ieder geval beduidend minder dan die was. In het genoemde blog staat de melding dat veel medewerkers die aan de Flex SDK hebben gewerkt, hun inspanningen de komende tijd zullen richten op Adobes HTML-initiatieven.

Flash lijkt legacy
De boodschap is niet met zoveel woorden uitgesproken, maar lijkt toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: Adobe verlegt de koers richting open standaarden, en het einde van Flash is wat Adobe betreft in zicht. Adobe wil echter wel de investeringen beschermen die zijn klanten in de technologie hebben gedaan; overdracht van de Flex SDK past daar prima bij. Maar in feite is Flash nu een legacy-technologie geworden, zo lijkt het.

Automatiseringgids

Published On: 16-11-11|Categories: nieuws|

Deel dit bericht