Beheer en onderhoud van de geautomatiseerde processen zijn van levensbelang voor de continuïteit van een onderneming. Mega Bite implementeert softwarepakketten voor alle bedrijfsprocessen en biedt daarnaast ondersteuning aan bedrijven die niet beschikken over een eigen IT-afdeling en het beheer en het onderhoud van de infrastructuur willen uitbesteden. De maandelijkse kosten van deze service, beheer en onderhoud, vormen een fractie van de kosten die ontstaan als het gevolg van het uitvallen van bedrijfskritische systemen.

Het servicepakket van Mega Bite voor het beheer en onderhoud is omschreven in ons Service Level Agreement. In deze overeenkomst richten we ons op snelle en kwalitatieve hoogwaardige hulpverlening, waarbij onze zorg uitgaat naar de gebruikers van de systemen. De servicecontracten hebben betrekking op levering van vernieuwde versies van software, beschikbaarheid van documentatie, service bij problemen, zorg voor jouw infrastructuur en voordelen bij diensten van Mega Bite, zoals training, consult en installeren van nieuwe software.

DEKKING VAN HET SERVICE LEVEL AGREEMENT

Uitgangspunt in het Service Level Agreement is dat je voor een vast bedrag verzekerd bent van standaard systeembeheer en onderhoud. We gaan er hierbij van uit dat er een minimaal één medewerker in het bedrijf is, die een gemiddelde kennis van IT heeft en die de intermediair is tussen de gebruikers in het bedrijf en Mega Bite.

  • Mega Bite verstrekt en installeert verbeterde en vernieuwde versies van software (patches en updates).
  • Je krijgt via onze website gratis toegang tot al onze technische documentatie: handleidingen, technische notities en voorbeelden.
  • Je kunt bij problemen onze Call Desk inschakelen,Bij calamiteiten garanderen we een responstijd van maximaal vier uur. We kunnen op afstand inloggen op je servers, werkstations en netwerkapparatuur, als dat nodig of gewenst is.
  • Eens per kwartaal komen we voor een preventieve onderhoudssessie uit voor uw netwerk.
  • De back-up logs en logs van noodstroomvoorzieningen worden door ons elke dag uitgelezen. Daar waar nodig wordt direct actie hier op ondernomen.

SOFTWARE

Mega Bite installeert nieuwe versies van bestaande software: patches, updates en releases die de klant ontvangt op basis van overeenkomsten met software-leveranciers. Mega Bite werkt hierbij met een geavanceerd systeem waarbij we pro-actief support kunnen bieden. Zo zullen we  patches op afstand voor je installeren op al je servers en werkstations.

 

Patches zijn toevoegingen aan een operating-system of software om onvolkomenheden te repareren.