Telkens als je via een browser contact legt met een website worden gegevens over het internet verstuurd. Deze data zijn onbeveiligd en door kwaadwillende partijen te achterhalen. Wanneer je in je website werkt met inloggegevens, persoonsgegevens of andere gevoelige data, dan is het belangrijk je website te beveiligen met een SSL-certificaat.

Met een SSL-certificaat maak je van het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) een Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Bij gebruik van HTTPS worden de data tussen een browser (bijv. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer) en een webserver versleuteld (encrypted) verstuurd. Daarmee worden deze data onleesbaar voor derden.

Met een Standard, Business en Professional Hosting is het mgelijk om ook een SSL-certificaat af te nemen, zodat je website via het veilige https te bereiken is. We leveren 2 verschillende type certificaten.

1: SECTIGO POSITIVE SSL CERTIFICAAT

  • Eenmalige implementatiekosten: 77,50
  • Jaarlijkse certificaatkosten: 51,-
  • Het domein moet gevalideerd worden door middel van een bekend email adres, bestand op de website of een DNS record.

2: EV SSL CERTIFICAAT

  • Eenmalige implementatiekosten: 125,-
  • Jaarlijkse certificaatkosten: 199,-
  • Het domein moet gevalideerd worden d.m.v. een bekend email adres, bestand op de website of een DNS record.
  • Het gekoppelde bedrijf moet gevalideerd worden d.m.v. een aantal bedrijfs-gegevens en het KvK nummer, dit moet overeenkomen met de informatie bekend bij de KvK en kan niet gewijzigd worden.
  • Dit type certificaat geeft een volledige bedrijfsvermelding in de browser weer, wanneer je op het slot in de browserbalk klikt.

Let op: Het installeren van een SSL certificaat geeft de website de mogelijkheid van HTTPS gebruik te maken. Dit moet vaak nog wel aan kant van de website juist worden ingesteld voor volledige werking.