Techniek glasvezel

Een glasvezelverbinding van Mega Bite is snel, veilig en biedt ongelimiteerde mogelijkheden.
Glasvezel is als drager bij uitstek geschikt voor het bundelen van meerdere breedband-diensten en wordt daardoor gezien als de drager van de toekomst. De capaciteit en kwaliteit zijn veruit superieur aan die van de huidige technieken. Mega Bite levert glasvezel van diverse leveranciers, waaronder: BBned, KPN en Eurofiber.

 Met Glasvezel heb je de beschikking over een schaalbare oplossing. Standaard zijn snelheden van 10, 20, 50 of 100 Mbit/s mogelijk. Op aanvraag zijn de mogelijkheden onbeperkt. Opschalen kan probleemloos. Wel zo handig als u de bandbreedte wilt laten meegroeien met de groei van uw bedrijf. Glasvezel biedt een flexibele oplossing voor iedere onderneming: van klein tot groot. Dit document beschrijft alle technische details van het product Glasvezel dat Mega Bite levert.

Wat is glasvezel

Glasvezel (Glasvezel) is een haardunne vezel van zeer helder glas. Glasvezel kan lichtsignalen over grote afstanden transporteren. Met lasertechnologie wordt het licht met hoge snelheid aan- en uitgeschakeld. Dat maakt het mogelijk om datacommunicatie over een glasvezelverbinding te realiseren met een snelheid tot momenteel 10 Gbps.
Technische kenmerken van Glasvezel
Glasvezeldiensten zijn transparant. Dit betekent dat er een scala van diensten leverbaar zijn op glasvezel. Door de hogere bandbreedtes zijn diverse diensten mogelijk zoals: VoIP, Online Back-up, videoconferencing en remote application services. De ontwikkelingen van toepassingen via glasvezel zijn in volle gang, waarmee het aanbod van breedbanddiensten alleen maar zal groeien.

Verdere kenmerken van Glasvezel zijn:

  • Hogere bandbreedte (tot 10 Gbps)
  • Additionele diensten als: IP-VPN en VoIP mogelijk
  • Verschillende Class of Service
  • Koppeling via PPPoE.
  • Hoge beschikbaarheid
  • Meerdere diensten leveranciers per glasvezel mogelijk (kan gescheiden facturatie betekenen)
  • 1:1 overboeking mogelijk
  • Meerdere EVC’s (ethernet virtual circuit) mogelijk om diensten te scheiden


Welke snelheden zijn mogelijk?

De standaard Glasvezeldiensten die Mega Bite levert beschikken over een maximale bandbreedte van 100 Mbit. Indien u een hogere bandbreedte nodig heeft dan dient u hiervoor contact op te nemen met de afdeling Sales via sales@megabite.nl.

 

Meerdere EVC’s
Op een Glasvezelverbinding kunnen behalve meerdere leveranciers ook meerdere EVC (Ethernet Virtual Circuit) verbindingen tot stand komen. Het huidige maximaal aantal EVC verbindingen dat Mega Bite kan leveren is 2.

Dit zijn:
1. De primaire EVC. Deze EVC heeft altijd Class of Service zoals overeengekomen.
2. De secundaire EVC. Deze EVC heeft altijd een Premium Class of Service en is zeer
geschikt voor bijv. Voice over IP-verkeer.

De beschikbare bandbreedte wordt bepaald aan de hand van het productnummer.

Eindgebruiker CPE
De CPE (Customer Premises Equipment ofwel router genoemd) is geen onderdeel van de Glasvezeldienstverlening. Dit is de verantwoordelijkheid van de Mega Bite Partner. Aangezien de snelheden van Glasvezel erg hoog kunnen zijn, dient de Mega Bite partner voor een router te zorgen die deze snelheden aankan. In de Mega Bite library kan men onder het hoofdstuk Handleidingen een performance sheet van Cisco vinden. Deze kan men als richtlijn gebruiken. Mocht deze sheet niet voldoende duidelijk zijn neem dan contact op met een Mega Bite medewerker.

Op locatie zal worden gekoppeld via Ethernet 10/100 BaseT. U dient zelf achter de NTU (Network termination Unit, glas converter) deze router te plaatsen. Deze router dient PPPoE te ondersteunen.

Class of Service

Op de Glasvezeldiensten wordt standaard een Class of Service geconfigureerd. Class of Service is de afspraak binnen een netwerk (op layer 2 niveau) in welke volgorde bepaalde pakketten worden afgehandeld in het netwerk. In geval van congestie (overload aan verkeer op het netwerk) zal er keuze worden gemaakt aan de hand van prioriteiten binnen het netwerk. De prioriteiten zijn gedefinieerd in de zogenaamde “Class of Service”:

Class of Service 0

Deze verbinding heeft de laagste prioriteit binnen het netwerk in geval van congestie. De overboeking bedraagt 1:100. Deze verbinding is uitstekend geschikt voor Internetverkeer.

Class of Service 2
Voor het SMB biedt Mega Bite Glasvezel aan met een Class of Service 2 (CoS 2). Deze verbinding beschikt over een hogere prioriteit binnen het netwerk dan CoS 0. De overboeking bedraagt 1:10. Deze verbinding is uitstekend geschikt voor klein zakelijk verkeer.

Class of Service 4
Voor het zakelijke segment biedt Mega Bite Glasvezel aan met een Class of Service 4 (CoS 4). Deze verbindingen beschikken over een hoge prioriteit binnen het netwerk waarbij de bandbreedte en CoS binnen het netwerk bijna volledig wordt gegarandeerd. De overboeking bedraagt 1:4.

Class of Service 5
Class of Service 5 is de Glasvezelverbinding met de hoogste beschikbaarheid van bandbreedte en QoS. Hierdoor is deze verbinding uitermate geschikt voor hoogstaande diensten zoals: VoIP, video- en audiostreaming en videoconference. CoS 5 Glasvezel heeft de hoogste prioriteit binnen het netwerk en heeft hierdoor een overboeking van 1:1.

Overboeking bij Glasvezel
Alle Glasvezeldiensten worden gedimensioneerd op basis van de Class of Service (CoS) settings. Op basis van de CoS wordt er voorrang verleend in geval van congestie op het netwerk. Hoe hoger de prioriteit, hoe sneller de frames binnen het netwerk worden verwerkt. De overboeking bepaalt hoe snel een pakketje zal worden gedropped in geval van congestie. Tevens beschrijft de overboeking het aantal verbindingen binnen een CoS setting. Dit betekent dat u binnen de prioriteit van de CoS deze nog deelt met een aantal gebruikers. Bij Class of Service 0 zal dit met 100 gebruikers zijn. Bij een Class of Service 5 bent u de enige gebruiker binnen de CoS setting.

Projectactiviteiten aansluiting glasvezelnetwerk
Wanneer uw aanvraag voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk door de leverancier is geaccepteerd dient u rekening te houden met de volgende fasen in het project. De oplevering van een glasvezelverbinding kent een gemiddelde doorlooptijd van 12-16 weken. Levertijden zijn mede afhankelijk van de lokale situatie op de klantlocatie en zijn daarom indicatief.

Voorbereiding
Binnen een week na de contractondertekening zal er door de aannemer een afspraak worden gemaakt met de eindklant op locatie voor een uitgebreide Site Survey. Tijdens dit onderzoek zal worden geïnventariseerd welke route de verbinding zal afleggen zowel inpandig als buiten het pand. Binnen een week na dit bezoek ontvangt de klant een plan van aanpak, waarin gedetailleerd staat omschreven welke voorzieningen worden getroffen, welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en welke eventuele vergunningen dienen te worden aangevraagd.

Na goedkeuring van dit plan zullen de benodigde vergunningen worden aangevraagd en voorbereidende werkzaamheden in gang worden gezet. In deze periode worden ook de materialen die nodig zijn voor het aanleggen van het netwerk, besteld. De duur van deze periode is van vele factoren afhankelijk. Met name wanneer er vergunningen zijn aangevraagd, kan deze periode een aantal weken extra in beslag nemen. Deze gehele periode duurt zo’n 6-16 weken. Zolang u binnen deze periode niets verneemt, verloopt de procedure volgens plan.

Uitvoering
Zodra alle vergunningen zijn ontvangen, treedt de uitvoeringsfase in werking. Binnen 2 weken zal de aannemer een afspraak inplannen voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit graaf- en eventuele boorwerkzaamheden. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond worden de buizen gevuld met
glasvezelkabel en zal de aansluiting in op de klantlocatie worden afgemonteerd. Nadat alle voorzieningen zijn aangelegd wordt er een test- en prestatiemeting uitgevoerd.

Oplevering
Indien deze metingen voldoen aan de geëiste specificaties, zal de verbinding worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is zullen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De eindklant ontvangt een rapport van deze oplevering. Na oplevering door de telco zal de glasvezelverbinding binnen een week door Mega Bite worden geactiveerd zodat de aangevraagde diensten volledig werkzaam zijn.

Levertijden

De levertijd van een Glasvezelverbinding is onder meer afhankelijk van de vergunningen die eventueel moeten worden verstrekt voor het graven van de verbinding. Ook seizoensinvloeden spelen hier een rol denk hierbij o.a. aan winterse omstandigheden zoals vorst in de grond.

Elke vertraging in de levering van de Glasvezelverbinding die voortkomt uit de vertraagde ter beschikking stelling van vergunningen door de overheid aan de gekozen Telco of seizoensinvloeden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Mega Bite. Glasvezelverbindingen hebben een levertijd van gemiddeld 12 tot 16 weken.

Service Level Local Loop
Voor de Local Loop zijn géén beschikbaarheidsgaranties beschikbaar. Het Service Window voor herstelwerkzaamheden aan de Local Loop loopt op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur m.u.v. de officiële feestdagen. In geval van een storing op de Local Loop gelden de volgende hersteltijden:

  • 80% binnen 24 uur
  • 90% binnen 48 uur

Onderhoudsvenster
Werkzaamheden rond de Mega Bite netwerkinfrastructuur worden in principe in de nachtelijke uren (23:00 – 04:00 uur) uitgevoerd. De werkzaamheden zullen via onze nieuwspagina op onze website worden aangekondigd.

Definities
CPE: Router/bridge bij klant
CoS: Class of service , manier om ethernet verkeer te prioriseren
Eindgebruiker: Contractant van CSP
EVC: Ethernet Virtual Circuit
IS/RA: Het lokale punt waar het koperdraad het gebouw binnenkomt
Local Loop: Lijnverbinding vanaf ISRA naar de wijkcentrale/knooppunt telco
SLA: Service Level Agreement
MDF: Main Distribution Frame, de wijkcentrale
Wijkcentrale: Centraal punt waar alle koperparen van een plaats en/of wijk bij elkaar
komen. Wordt ook vaak Dslam genoemd
NTU Network termination unit (glas converter)


Andere interessante paginas: