Handleiding Voice Portal

Handleiding Voice Portal

Vraag:

Hoe werkt de voice portal binnen het VOIP platform van Mega Bite
Tags: VOIP, Broadsoft, Voice Portal

Antwoord:

U kunt op 3 manieren bij de Voice Portal inloggen:

Wanneer u vanaf uw eigen toestel belt kunt u gelijk de toegangscode invullen afsluitend met een #.
Belt u vanaf een ander toestel (of via een extern nummer : * Extentie van User afsluitend met een #.
Onder de User kunt u voor “Auto-Login” kiezen. Dan hoeft u als u vanaf uw eigen toestel belt geen toegangscode meer in te voeren.

Als u in de Voice Portal zit krijgt u de volgende acties:

1 = Voicemail
1 = Voicemail berichten beluisteren (Deze optie is alleen mogelijk met Unified Messaging)
# = Bericht opslaan
7 = Bericht wissen
2 = Bericht herhalen
5 = Aflevergegevens beluisteren
8 =Beller Terugbellen
9 = Meer Opties
1 = Huidige bericht beantwoorde n
2 = Huidige bericht doorsturen
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu
* = Terug naar vorige menu
2 = Begroeting “In gesprek” wijzigen
1 = Nieuwe begroeting opnemen
2 = Huidige “In gesprek” begroeting beluisteren
3 = Standaard begroeting selecteren
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu
3 = Begroeting “Geen antwoord” wijzigen
1 = Nieuwe begroeting opnemen
2 = Huidige “Geen antwoord” begroeting beluisteren
3 = Standaard begroeting selecteren
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu
4 = Begroeting “Langdurige afwezigheid” wijzigen
1 = Langdurige afwezigheid inschakelen (hoorbaar als begroeting is ingesproken)
2 = Langdurige afwezigheid uitschakelen (hoorbaar als begroeting is ingeschakeld)
3 = Nieuwe begroeting opnemen
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu
5 = Nieuw bericht samenstellen en versturen
1 = Audio Bericht opnemen
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu
8 = Instellingen afleveren van berichten in mailbox wijzigen
1 = Afleveren van berichten “Inschakelen”
2 = Afleveren van berichten “Uitschakelen”
3 = Afleverstatus van bericht beluisteren
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu
* = Terug naar Voice Portal
# = Herhaal Menu

2 = Comm Pilot Express profile wijzigen
1 = Profiel “Op kantoor bereikbaar” activeren
2 = Profiel “Buiten kantoor bereikbaar” Activeren
3 = Profiel “Bezig” Activeren
4 = Profiel “Niet bereikbaar” Activeren
5 = Profiel Uitschakelen
* = Terug naar vorige menu
3 = Begroetingen
1 = Naam inspreken
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu

4 = Opties voor Doorschakelen
1 = Doorschakelen Activeren
2 = Doorschakelen Uitschakelen
3 = Nummer waarheen wordt doorgeschakeld wijzigen
4 = Doorschakelstatus Beluisteren
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu

5 = Nieuw Bericht opnemen
1 = Audio bericht opnemen
* = Terug naar vorige menu
# = Herhaal Menu

8 = Toegangscode Wijzigen
Toets de nieuwe toegangscode in + #
* = Terug naar vorige menu

9 = Voice portal Verlaten

# = Menu Herhalen