Intel-Macs: de System Management Controller (SMC) opnieuw instellen

Intel-Macs: de System Management Controller (SMC) opnieuw instellen

Vraag:

De SMC kan een probleem ondervinden dat een ongewoon gedrag van het systeem veroorzaakt en dat doorgaans te maken heeft met onderstaande symptomen.

Hoe kan ik op een Intel-Mac de System Management Controller (SMC) opnieuw instellen?
Tags: Apple, Mac, SMC

Antwoord:

Opmerking: de SMC kan een probleem ondervinden dat een ongewoon gedrag van het systeem veroorzaakt en dat doorgaans te maken heeft met onderstaande symptomen. In sommige gevallen is het opnieuw instellen van de SMC de enige juiste methode om het probleem op te lossen. De SMC mag alleen opnieuw worden ingesteld nadat alle andere procedures voor probleemoplossing werden geprobeerd.

Voordat u de SMC opnieuw instelt

Probeer de volgende stappen in deze volgorde voordat u de SMC opnieuw instelt. Controleer of het probleem is opgelost na elke stap om te bepalen of het probleem zich nog steeds voordoet.

 1. Druk op Command + Option + Escape om elk niet reagerend programma geforceerd te stoppen.
 2. Zet uw Mac in de sluimerstand. Hiervoor kiest u achtereenvolgens het menu Apple (ԣ�) in de menubalk in de linkerbovenhoek en Sluimer. Haal de computer vervolgens opnieuw uit de sluimerstand.
 3. Herstart uw Mac. Hiervoor kiest u het menu Apple (ԣ�) in de menubalk in de linkerbovenhoek en vervolgens kiest u Herstart.
 4. Zet uw Mac uit. Hiervoor kiest u het menu Apple (ԣ�) in de menubalk in de linkerbovenhoek en vervolgens kiest u Zet uit.

Als uw Mac normaal blijkt te werken maar niet reageert, kunt u de computer geforceerd uitzetten door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Opmerking: documenten van open programma’s die niet werden opgeslagen, gaan verloren.

Als u bij een draagbare Mac problemen met de MagSafe-lichtnetadapter en/of de batterij ondervindt, probeert u het volgende:

 1. Trek de MagSafe-lichtnetadapter van de Mac en van het stopcontact in de muur los gedurende enkele seconden.
 2. Zet de Mac uit. Verwijder de batterij, plaats die terug (indien mogelijk) en start de Mac.

Als het probleem nog niet is verholpen nadat u de bovenstaande stappen hebt gevolgd, moet de SMC wellicht opnieuw worden ingesteld.

Nadat u de normale probleemoplossing hebt voltooid, wijzen deze symptomen aan dat de SMC wellicht opnieuw moet worden ingesteld:

Ventilatoren
De ventilatoren van de computer draaien aan hoge snelheid ondanks het feit dat de computer niet veel wordt gebruikt en goed wordt geventileerd.

Lampjes
De toetsenbordverlichting werkt blijkbaar niet correct (op Mac-computers met deze functie).
Het statusindicatielampje (SIL) werkt blijkbaar niet correct (op Mac-computers met een SIL).
Indicatielampjes van de batterij, indien aanwezig, werken blijkbaar niet correct (op draagbare computers met een niet-verwijderbare batterij).
De schermverlichting reageert niet correct op veranderingen in het omgevingslicht op Mac-computers met deze functie.

Voeding
De computer reageert niet op de aan/uit-knop wanneer die wordt ingedrukt.
Een draagbare Mac reageert blijkbaar niet correct wanneer u het deksel opent of sluit.
De computer gaat onverwacht in de sluimerstand of wordt uitgezet.
De batterij laadt blijkbaar niet correct op.
Het led-lampje op de MagSafe-lichtnetadapter geeft blijkbaar niet de correcte werking aan.

Systeemprestaties
De computer werkt ongewoon traag ondanks het feit dat het CPU-gebruik niet abnormaal hoog is.

Video
Een computer met ondersteuning voor de modus Doelbeeldscherm gaat niet in of uit de modus Doelbeeldscherm zoals verwacht.
Een computer met ondersteuning voor de modus Doelbeeldscherm gaat in of uit de modus Doelbeeldscherm op onverwachte tijdstippen.

De System Management Controller (SMC) opnieuw instellen

De SMC opnieuw instellen op draagbare Mac-computers met een verwijderbare batterij

De SMC opnieuw instellen op draagbare computers met een batterij die u niet zelf dient te verwijderen

De SMC opnieuw instellen op een Mac Pro, Intel-gebaseerde iMac, Intel-gebaseerde Mac mini of Intel-gebaseerde Xserve

Aanvullende informatie

De System Management Controller (SMC) is verantwoordelijk voor veel functies op de achtergrond bij Intel-Macs. Deze functies houden onder andere het volgende in:

 • Reactie op het indrukken van de aan/uit-knop
 • Reactie op het openen of sluiten van het deksel van draagbare Macs
 • Batterijbeheer
 • Temperatuurbeheer
 • De SMS (Sudden Motion Sensor)
 • Sensor voor omgevingslicht
 • Toetsenbordverlichting
 • Beheer van het Statusindicatielampje (SIL)
 • Indicatielampjes batterijstatus
 • Selectie van een externe (in plaats van interne) videobron voor sommige iMac-beeldschermen