Mailbox size report Exchange 2007 / 2010

Mailbox size report Exchange 2007 / 2010

Vraag:

Hoe kan ik een overzicht opvragen van de grootte van de mailboxen in mb’s?

Betreft exchange 2007 & 2010 in Exchange 2003 kan dit gewoon via de exchange manager.
Tags: exchange, size, report, 2010, 2007, get-mailboxstatistics

Antwoord:

Get-MailboxStatistics -server | where {$_.ObjectClass –eq “Mailbox”} | Sort-Object TotalItemSize –Descending | ft @{label=”User”;expression={$_.DisplayName}},@{label=”Total Size (MB)”;expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},@{label=”Items”;expression={$_.ItemCount}},@{label=”Storage Limit”;expression={$_.StorageLimitStatus}} -auto