nk2 niet meer te vinden in Outlook 2010

nk2 niet meer te vinden in Outlook 2010

Vraag:

Ik kan het nk2 bestand niet meer vinden / terugplaatsen, nadat ik Outlook 2010 ben gaan gebruiken.

Tags: nk2, outlook, 2010, auto, aanvullen, email, e-mail, microsoft

Antwoord:

Ga als volgt te werk als u .nk2-bestanden naar Outlook 2010 wilt importeren:

 1. Controleer of het nk2-bestand in de volgende map aanwezig is:
  %appdata%\Microsoft\Outlook
  Opmerking Het .nk2-bestand moet dezelfde naam hebben als uw huidige Outlook 2010-profiel. De standaardprofielnaam is ‘Outlook’. Ga als volgt te werk om de profielnaam te controleren:

  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op E-mail.
  3. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie op Profielen weergeven.
 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 3. Typ in het vak Openen de opdracht outlook.exe /importnk2 en klik op OK. Het .nk2-bestand moet nu naar het Outlook 2010-profiel worden geïmporteerd.

Opmerking Nadat u het .nk2-bestand hebt geïmporteerd, wordt de inhoud van het bestand samengevoegd met de bestaande cache voor bijnamen die in uw postvak is opgeslagen.

Opmerking Het .nk2-bestand krijgt een nieuwe bestandsnaamextensie als u Outlook 2010 de eerste keer opstart. Als u het .nk2-bestand opnieuw wilt importeren, moet u deze bestandsnaamextensie dus verwijderen.