PRAM en NVRAM van uw Mac opnieuw instellen

PRAM en NVRAM van uw Mac opnieuw instellen

Vraag:

Hoe kan ik de PRAM en NVRAM van uw Mac opnieuw instellen?
Tags: Apple, Mac, PRAM, NVRAM

Antwoord:

Belangrijk: als de instellingen van het PRAM (parameter-RAM) niet worden bewaard wanneer de computer wordt uitgeschakeld, betekent dit meestal dat de batterij moet worden vervangen. Raadpleeg Macintosh-producten: batterij- en onderdeelnummers.

Raadpleeg eerst meer informatie over wanneer u het NVRAM en PRAM opnieuw moet instellen� voordat u deze stappen uitvoert.

PRAM en NVRAM opnieuw instellen

 1. Schakel de computer uit.
 2. Zoek de volgende toetsen op het toetsenbord: Command, Option, P en R. U dient deze toetsen tegelijk ingedrukt te houden in stap 4.
 3. Schakel de computer in.
 4. Houd de toetsen Command, Option, P en R tegelijk ingedrukt. U moet deze toetsencombinatie indrukken voordat het grijze scherm verschijnt.
 5. Houd de toetsen ingedrukt totdat de computer opnieuw opstart en u het opstartgeluid de tweede keer hoort.
 6. Laat de toetsen los.

Het PRAM en NVRAM van uw computer worden opnieuw ingesteld naar de standaardwaarden. Het kan zijn dat de klokinstellingen op sommige modellen opnieuw worden ingesteld naar een standaarddatum.

PMU opnieuw instellen op PowerBook- of iBook-computers

Als in sommige probleemsituaties het opnieuw instellen van het PRAM niet de gewenste oplossing biedt, kunt u proberen of het opnieuw instellen van de PMU het probleem wel oplost. Voor informatie over wanneer dit een goede optie is en voor instructies over hoe u de PMU in uw PowerBook-computer opnieuw instelt, raadpleegt u De Power Management Unit (PMU) van de PowerBook en de iBook opnieuw instellen.

Aanvullende informatie

NVRAM opnieuw instellen in Open Firmware

Als uw computer is gebaseerd op Open Firmware (Power PC) en u het NVRAM niet opnieuw kunt instellen zoals hierboven is beschreven, kunt u als alternatief het NVRAM en de Open Firmware-instellingen opnieuw instellen volgens de stappen in het onderdeel Oplossing van het artikel Bericht “Als u wilt doorgaan met opstarten, typt u ‘mac-boot’ en drukt u op Return”.

In bepaalde gevallen reageert een op Open Firmware gebaseerde computer mogelijk niet op de bovenstaande toetsenbordcommando’s en kunt u niet in Open Firmware opstarten door de toetsen Command, Option, O en F ingedrukt te houden tijdens het opstarten.� Als geen Open Firmware-prompt wordt weergegeven (en uw computer dit wel ondersteunt), probeert u de computer in te schakelen en houdt u de aan/uit-knop continu ingedrukt, net zoals wanneer u een firmware-update uitvoert.� Hierdoor wordt de computer geforceerd in Open Firmware opgestart zodat u de stappen kunt uitvoeren die boven in dit artikel worden uitgelegd.

Inhoud van PRAM

Sommige Macintosh-computers hebben mogelijk niet alle hieronder beschreven instellingen. Voor informatie over Mac OS X raadpleegt u Mac OS X: wat wordt in het PRAM bewaard?

 • Status van AppleTalk
 • Configuratie en poortdefinitie van seri?�le poorten
 • Instellingen van wekker
 • Programmalettertype
 • Locatie van seri?�le printer
 • Autokey-snelheid
 • Autokey-vertraging
 • Luidsprekervolume
 • Waarschuwingssignaal (geluid)
 • Dubbelkliktijd
 • Cursorknippertijd (snelheid invoegpositie)
 • Muis-scaling (muissnelheid)
 • Opstartschijf
 • Aantal menuknipperingen
 • Monitordiepte
 • 32-bits adressering
 • Virtueel geheugen
 • RAM-schijf
 • Schijfcache