Tabblad prestaties uitlezen

Tabblad prestaties uitlezen

Vraag:

Hoe lees je het tabblad “prestaties” uit binnen Windows Taakbeheer?
Tags: windows, taakbeheer, prestaties

Antwoord:

Prestatiemeters

Op het tabblad Prestaties ziet u een dynamisch overzicht van de prestaties van de computer. De volgende informatie is hierin opgenomen:

Grafieken voor CPU- en geheugengebruik
Totalen voor het aantal ingangen, threads en processen die op de computer worden uitgevoerd.
Totalen, in kilobytes, voor fysiek geheugen, kernelgeheugen en toegewezen geheugen.

De gegevens in Taakbeheer bijwerken

 • Klik op Nu vernieuwen in het menu Beeld.

Opmerkingen

 • Als u de frequentie wilt wijzigen waarmee de gegevens automatisch worden bijgewerkt, wijst u in het menu Beeld de optie Bijwerksnelheid aan en klikt u vervolgens op de gewenste opdracht.
 • Als u de gegevens die worden weergegeven in Taakbeheer tijdelijk wilt bevriezen, wijst u in het menu Beeld de optie Bijwerksnelheid aan en klikt u vervolgens op Onderbroken.
 • Gegevens worden standaard automatisch iedere twee seconden bijgewerkt. Voor meer informatie over de frequentie waarmee gegevens automatisch worden bijgewerkt, klikt u op Verwante onderwerpen.

Prestaties – overzicht van velden

Op het tabblad Prestaties wordt een dynamisch overzicht weergegeven van de prestaties van de computer.
Kies een van de volgende onderdelen voor meer informatie:

CPU-gebruik

Een grafiek waarin de tijd dat de processor werkt in procenten wordt weergegeven. Deze teller is een primaire indicator voor processoractiviteit. Bekijk deze grafiek om te zien hoeveel verwerkingstijd u gebruikt. Als de computer langzaam lijkt, geeft deze grafiek mogelijk een hoger percentage aan.

Geschiedenis van CPU-gebruik

Een grafiek die weergeeft hoeveel de CPU de laatste tijd is gebruikt. Het voorbeeld dat wordt weergegeven in de grafiek is afhankelijk van de waarde die u selecteert voor de Bijwerksnelheid in het menu Beeld. Frequentie waarmee updates worden uitgevoerd: Hoog = tweemaal per seconde; Standaard = eenmaal per twee seconden; Laag = eenmaal per vier seconden; Onderbroken = weergave wordt niet automatisch bijgewerkt.

Gebruik van wisselbestand

Het deel van het wisselbestand dat wordt gebruikt door het systeem. Als de computer het wisselbestand bijna volledig gebruikt, kunt u het bestand vergroten.

Geschiedenis van wisselbestandsgebruik

Grafiek die weergeeft welk deel van het wisselbestand de laatste tijd is gebruikt. Het voorbeeld dat wordt weergegeven in de grafiek is afhankelijk van de waarde die u selecteert voor de Bijwerksnelheid in het menu Beeld.

Totalen

Totalen voor het aantal ingangen, threads en processen die op de computer worden uitgevoerd.

Toegewezen geheugen (kB)

Geheugen dat is toegewezen aan programma’s en het besturingssysteem. Omdat er geheugen is gekopieerd naar het wisselbestand (het zogenaamde virtuele geheugen), is het mogelijk dat de waarde bij Piek het maximale fysieke geheugen overschrijdt. De waarde voor Totaal is gelijk aan de waarde die wordt weergegeven in de grafiek Geschiedenis van wisselbestandsgebruik.

Fysiek geheugen (kB)

Het totale fysieke geheugen, oftewel RAM-geheugen, dat op de computer is ge├»nstalleerd. Beschikbaar staat voor de hoeveelheid geheugen dat beschikbaar is voor gebruik. De Systeemcache geeft het huidige fysieke geheugen weer dat wordt gebruikt om pagina’s van geopende bestanden toe te wijzen.

Kernelgeheugen (kB)

Geheugen dat wordt gebruikt door de kernel- en apparaatstuurprogramma’s van het besturingssysteem. In wisselbestand is geheugen dat kan worden gekopieerd naar het wisselbestand, waarbij het fysieke geheugen wordt vrijgemaakt. Het fysieke geheugen kan vervolgens worden gebruikt door het besturingssysteem. Niet in wisselbestand is geheugen dat aanwezig blijft in het fysieke geheugen en niet wordt gekopieerd naar het wisselbestand.

De weergaveopties in Taakbeheer wijzigen

 1. Klik op de tab die overeenkomt met de weergaveoptie die u wilt wijzigen. Klik op:
  • de tab Toepassingen om details of grote of kleine pictogrammen weer te geven.
  • de tab Processen om de kolommen te selecteren die u wilt weergeven.
  • de tab Prestaties om de grafiek Geschiedenis van CPU te wijzigen en kerneltijden weer te geven.
  • de tab Netwerk om informatie weer te geven over de netwerkverbinding.
 2. Klik op de gewenste opdracht in het menu Beeld.

Opmerking

 • Als u kerneltijden wilt weergeven en rode lijnen wilt toevoegen aan de grafieken CPU-gebruik en Geschiedenis van CPU-gebruik, klikt u op de tab Prestaties. Klik in het menu Beeld op Kerneltijden weergeven. De rode lijnen duiden aan hoeveel CPU-bronnen worden gebruikt door kernelbewerkingen.