Verzonden items opslaan in de box, waarvan de mail verstuurd is.

Verzonden items opslaan in de box, waarvan de mail verstuurd is.

Vraag:

Hoe stel ik in dat verzonden items terecht komen in de verzonden items, waaruit de emails zijn verstuurd?

Dus je stuurt namens info@domein.nl en je wilt dat de e-mail in de verzonden items terecht komen van de postvak info@domein.nl

When I sent a message on behalf of someone via Exchange, that message is placed in my Sent Items folder and not in the Sent Items folder of the second mailbox.

How can I configure this?

Tags: Verzonden, items, opslaan, in, de, box, waarvan, de, mail, verstuurd, is, Save, Sent, Items, in, owners, mailbox

Antwoord:

Hotfix voor Outlook 2003, 2007 en 2010.
Outlook 2003 KB953803:
Outlook 2007 KB970944:
Outlook 2010 KB2547227:
De hotfix is niet nodig als de meest recente versie van servicepack al geïnstalleerd is.

Installeer de laatste updates voor je Office pakket.
Meest recente servicepack voor Office 2003:
Meest recente servicepack voor Office 2007:
Meest recente servicepack voor Office 2010:

Als je eenmaal die Hotfix hebt geïnstalleerd (of een latere updatepakket of Service Pack), dan moet je de DelegateSentItemsStyle waarde in uw register vaststellen.

Sleutel locatie voor Outlook 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences
Sleutel locatie voor Outlook 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
Sleutel locatie voor Outlook 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

Waarde naam: DelegateSentItemsStyle
Waarde type: REG_DWORD
Waarde: 1
Als de waarde is ingesteld op 0 of de waarde naam ontbreekt, zal de Verzonden items worden opgeslagen in je eigen map Verzonden items.

Hotfix for Outlook 2003, 2007 en 2010.
Outlook 2003 KB953803:
Outlook 2007 KB970944:
Outlook 2010 KB2547227:
Note: The above hotfix might not be required when you already have a later rollup update or Service Pack installed.

Install the latest updates for the Office pack.
Most recent servicepack for Office 2003:
Most recent servicepack for Office 2007:
Most recent servicepack for Office 2010:

DelegateSentItemsStyle Registry key

Once you have installed that Hotfix (or a later rollup update or Service Pack), you’ll have to set the DelegateSentItemsStyle value in your Registry;

Key location for Outlook 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences
Key location for Outlook 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
Key location for Outlook 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

Value name: DelegateSentItemsStyle
Value Type: REG_DWORD
Value: 1

When the value is set to 0 or the value name is missing, the Sent Items will be stored in your own Sent Items folder.