Virtualisatie rechten voor Microsoft licenties

Vraag:

WAT ZIJN DE VIRTUALISATIE RECHTEN VOOR MICROSOFT LICENTIES?
Tags: microsoft licenties, virtualisatie, OEM Software, Assurance downgrades, serverlicenties, media

Antwoord:

ZIJN VIRTUALISATIERECHTEN VOOR OEM ANDERS DAN VL-LICENTIETYPEN?

Nee. Alle licentietypen (OEM, VL en Retail) hebben dezelfde virtualisatierechten. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen “toegewezen licentierechten” en “virtualisatierechten”. Een serverlicentie moet aan een hardwareonderdeel zijn toegewezen. Voor OEM wordt de licentie permanent toegewezen aan de geleverde hardware. Voor VL moet de licentie aan een server worden toegewezen. Deze licentie kan eens per 90 dagen aan een andere server worden toegewezen. De “virtualisatierechten” worden bepaald door de WS Edition. De rechten zijn identiek, ongeacht het toegewezen licentietype (Retail, VL of OEM).

MOET IK ME ZORGEN MAKEN DAT MIJN OEM-LICENTIE “LEEFT EN STERFT” MET DE SERVERHARDWARE?

Nee. De industriestandaard voor vernieuwing van serverhardware is elke 2 tot 4 jaar. Hardware gaat doorgaans langer mee dan software. Bij upgraden van hardware is het logisch meteen de nieuwste softwareversies erbij te kopen. Fouten in de hardware moeten zijn gedekt door de garantie van de hardwarefabrikant.

ZIJN OEM VIRTUELE MACHINES VERPLAATSBAAR OF WORDEN ZE PERMANENT AAN EEN SERVER TOEGEWEZEN?

Alle Windows Server licentietypen ondersteunen verplaatsing van virtuele machines. Virtuele machines zijn licentieagnostisch. U kunt instanties van de software dynamisch verplaatsen naar servers (met de goede licentieversies) waarop u de virtuele machine kunt uitvoeren. U hebt het recht om zoveel instanties op de server uit te voeren als in de toegewezen licentievoorwaarden wordt toegestaan.

ALS MIJN OEM-SERVER HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR BEREIKT, GELDT DIT DAN OOK VOOR MIJN VIRTUELE MACHINES?

Nee. Virtuele machines zijn gemaakt op basis van een OEM-image die u nog steeds kunt uitvoeren als de origineel aangeschafte server en licentie niet langer in gebruik zijn. Een klant mag zoveel virtuele machines (bijv. op een SAN) maken en opslaan als ze willen.

De virtuele machines kunnen op elk licentietype (OEM, VL, Retail, etc.) zijn gebaseerd. Deze virtuele machines kunnen op elke server worden uitgevoerd, mits het maximumaantal virtualisatierechten van de toegewezen licentievoorwaarden niet wordt overschreden.

HOEVEEL FYSIEKE/VIRTUELE INSTALLATIES ZIJN ER MET VERSCHILLENDE WINDOWS SERVER-VERSIES MOGELIJK?

Fysiek besturings- systeem
Virtuele machines (VM)
Windows Server 2008 R2 Standard
1
1
Windows Server 2008 R2 Enterprise
1
4
Windows Server 2008 R2 Datacenter
1
onbeperkt

 

KAN IK OEM-LICENTIES GEBRUIKEN OM VIRTUALISATIE OP ALTERNATIEVE HYPERVISOR-PLATFORMS (ZOALS VMWARE ESX OF CITRIX) UIT TE VOEREN?

Ja. Ongeacht welke hypervisor u kiest, moet de licentie aan een server worden toegewezen. Alle Microsoft Windows Server licentietypen kunnen alleen op een server met ESX of Hyper-V worden geïnstalleerd.

WAAROM WERKEN LICENTIEREGELS VOOR BESTURINGSSYSTEMEN VOOR VMWARE VMOTION ANDERS DAN WINDOWS SERVER-CLUSTERSERVICES?

Dezelfde licentieregels zijn van toepassing op Windows Server- clusterservices en VMotion. Terwijl Vmotion instanties van virtuele besturingssysteemomgevingen tussen fysieke servers verplaatst, blijven de licenties bij de fysieke server waaraan ze werden toegewezen. Wanneer een instantie naar een nieuwe fysieke server wordt verplaatst, moeten er al geschikte licenties aan zijn toegewezen.

WAT ZIJN DE OPTIES VOOR DOWNGRADES VAN SERVERLICENTIES EN HOE KRIJG IK DE MEDIA DIE DAARVOOR NODIG ZIJN?

Alle licentievoorwaarden voor Windows Server-besturingssystemen bevatten downgraderechten. Mediasets voor downgraden kunt u op de website voor Windows Server-fulfillment verkrijgen.

WORDEN FAILOVERS VERSCHILLEND BEHANDELD VOOR OEM- EN VOLUMELICENTIES?

VL- en OEM-klanten met Software Assurance hebben onbeperkte rechten voor herstel van “koude” incidenten. Voor herstel na een incident kunt u voor elke instantie tijdelijk een back-upinstantie in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving uitvoeren op een speciale server.