Microsoft heeft uitgelegd hoe het locatiegegevens verzamelt van mobiele telefoons met Windows Phone 7. De toelichting komt op een moment dat tumult is ontstaan over wat Apple en Google met dergelijke gegevens doen.

 

Op zijn website over Windows Phone 7 zegt Microsoft dat het alleen locatiedata vergaart als de gebruiker toestaat dat een applicatie of game toegang krijgt tot deze gegevens. Voorbeelden van locatiediensten zijn het plaatselijke weerbericht, aanwijzingen waar in de buurt café’s zijn te vinden en hoe laat en in welke biscoop een bepaalde film draait.

Database met gsm-zendmasten en wifi-stations
Microsoft heeft een database aangelegd met de ligging van ‘bepaalde’ zendmasten en wifi-basisstations om locatie-gerelateerde diensten te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden benut om bij benadering te berekenen waar de smartphone zich bevindt. Volgens Microsoft wordt gebruik gemaakt van een database omdat niet alle toestellen beschikken over een gps-ontvanger en omdat de satellietontvangst niet overal even betrouwbaar is, met name binnenshuis en in steden met hoge gebouwen. Bovendien put continu gebruik van gps de batterij sneller uit.

De database is deels opgebouwd door gegevens verzameld door teams die vanuit rondrijdende auto’s speuren naar wifi-signalen (‘managed driving’) te koppelen aan de exacte lengte- en breedtegraad die met gps is bepaald. Deze inventarisatie is najaar 2010 gestart en zal dit jaar doorgaan.

Dataverkeer van open wifi-stations wordt niet onderschept
Microsoft benadrukt dat het absoluut geen informatie oppikt die via de draadloze netwerken wordt verstuurd, ook als de netwerken niet zijn beveiligd. Evenmin houdt het bedrijf bij welke wifi-basisstations hun data niet versleutelen, welke naam ze hebben (soms valt daaruit persoonlijke informatie af te leiden) of welke wifi-toestellen erop zijn aangesloten.

De mobiele teams maken gelijktijdig foto’s voor de dienst Streetside, vergelijkbaar met Streetview van Google. Verder is de database gevuld met gegevens van eindgebruikers zelf, op momenten dat ze locatiegevoelige apps gebruiken en wifi en/of gps is ingeschakeld.

Locatiegegevens worden 'beperkte' tijd bewaard
Microsoft zegt dat het aan de locatiedata die van een individuele smartphone zijn verzameld een willekeurig identificatienummer toewijst dat ‘beperkte’ tijd wordt bewaard – hoe lang precies, staat er niet bij. De ID-nummers zouden nodig zijn om locatieverzoeken uit elkaar te houden, fouten te corrigeren en de nauwkeurigheid te verbeteren.

De gebruiker van Windows Phone 7 heeft altijd de keus om geen gebruik te maken van locatiediensten, benadrukt Microsoft. De gebruiker kan locatiebepaling voor alle applicaties tegelijk uitschakelen onder Instellingen (Settings), of een specifieke app geen toegang verlenen.

Automatiseringgids

Published On: 27-04-11|Categories: nieuws|

Deel dit bericht