Motorola heeft een patentzaak aangespannen tegen Microsoft. De Duitse rechtbank heeft nu besloten dat Windows 7, Xbox 360 en de programma’s Windows Media Player en Internet Explorer niet verkocht mogen worden in Duitsland.

De patenten hebben betrekking op het werken met de H.264 videocodec. De licentiekosten voor deze codec was aanvankelijk ook de reden waarom bijvoorbeeld Mozilla deze standaard niet wilde ondersteunen (maar later toch overstag ging). Microsoft zou naast deze twee patenten ook nog inbreuk op 50 andere patenten van Motorola maken.

Windows 7 en Xbox 360 niet direct uit de winkel

De Microsoft-producten hoeven niet direct uit de winkels worden gehaald. Microsoft gaat in hoger beroep. Wel houdt het bedrijf uit Redmond al rekening met de gevolgen van de patentzaak door het distributiecentrium in Noord-Rijnland-Westfalen te verplaatsen naar Nederland zoals het vorige maand heeft gedaan. Motorola geeft aan dat een verbod niet het doel is. Het bedrijf wil gewoon een eerlijke betaling voor hun intellectueel eigendom. Een volledige naleving van de eis van Motorola zou volgens Microsoft zo’n 3 miljard euro kosten. Dit getal wordt door Motorola overigens betwist.

Microsoft recht op eerlijke licentiekosten

Of die betaling wel zo eerlijk is, wordt betwist door Microsoft. Daarover loopt momenteel weer een rechtszaak in Seattle. Motorola dient zich echter wel te houden aan FRAND-voorwaarden. FRAND staat voor Fair Reasonable and Non-Discrimatory, het houdt in dat het patent zo belangrijk is dat het niet geweigerd mag worden aan andere fabrikanten om er gebruik van te maken en dat het tegen een eerlijke prijs ter licentie aangeboden moet worden. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor patenten op belangrijke draadloze technologieën waardoor een verbod dat Samsung vorig jaar eistte op de iPhone en iPad van Apple weinig kans van slagen had.

Europese Commissie

Op 7 mei is er in het Amerikaanse proces van Microsoft tegen Motorola proces een hoorzitting. Ook de Europese Commissie heeft zich over de zaak gebogen en onderzoekt of de patentclaims van Motorola niet resulteren in misbruik van een dominante marktpositie. Wordt Microsoft straks ook eens geholpen door de Europese Commissie en is het eens het slachtoffer van de dominante marktpositie.

Computer idee

Published On: 03-05-12|Categories: nieuws|

Deel dit bericht