Microsoft verbergt de geschatte tijd voor kopieer- en verplaatsacties in Windows 8. De Verkenner toont alleen percentages.

Het ontwikkelteam van de volgende Windows-versie onthult deze wijziging op het Build-blog voor Windows 8. Programma manager Alex Simons van Microsoft meldt daar de aankomende verbeteringen in het bestandsbeheer. Voortaan zal de resterende tijd die het kopiëren of verplaatsen van bestanden nog in beslag neemt niet meer worden getoond.

'Te moeilijk'
Hij geeft onderaan in zijn blogpost aan dat het verbeteren van die schatting simpelweg te moeilijk is. Dit ondanks het feit dat de schattingen van Mac OS X in de regel een stuk accurater zijn dan die van Windows. De Microsoft-manager haalt in zijn blogpost zelf de bekende satirische comic XKCD aan, die lang geleden al de flink variërende tijdsinschatting van Windows op de hak heeft genomen.

"Het is bijna onmogelijk om de resterende tijd met enige precisie te schatten omdat er veel onvoorspelbare en oncontroleerbare variabelen meespelen. Bijvoorbeeld: hoeveel netwerkbandbreedte is er beschikbaar voor de duur van de kopieeractie? Slaat je antivirussoftware aan om bestanden te scannen? Heeft een andere applicatie toegang tot de harde schijf nodig? Begint de gebruiker een andere kopieeractie?"

Overzicht, pauze
In plaats van "veel tijd steken" in een mogelijk wat betere schatting heeft Microsoft besloten alleen informatie te tonen waar het zeker van is, schrijft Simons. Naast het niet langer tonen van de resterende tijd zijn er nog andere wijzigingen.

Windows 8 geeft meerdere kopieer- en verplaatsacties samen weer in één overzichtsvenster. Daarbij is er de mogelijkheid elke actie te pauzeren en weer te hervatten. Externe Windows-tools zoals freeware TeraCopy bieden dergelijke opties al jaren.

""

"Je kunt ook op elke bron- en doelmap klikken om die mappen te openen, terwijl de kopieeractie loopt", blogt Simons. Hij zet de wijzigingen in het bestandsbeheer neer als meer duidelijkheid en grip voor de eindgebruiker. Daarbij zijn dan afleidingen, zoals de geschatte resterende tijd, verwijderd en wordt alleen de belangrijkste benodigde informatie aan eindgebruikers getoond.

Detailoverzicht
De geschatte tijd is overigens niet helemaal uit Windows 8 verdwenen. Het overzichtsvenster heeft een knop 'Meer details' die een andere gedaante van dat venster activeert. "Voor de ondersteuning van deze nieuwe mogelijkheid om prioriteiten toe te kennen, hebben we een gedetailleerd overzicht toegevoegd."

Dat detailvenster toont alle lopende kopieer- en verplaatsacties met voor elk een realtime grafiek van de datadoorvoer. "Elke 'job' toont nu de snelheid van de overdracht, de trend van die overdrachtssnelheid, en hoeveel data er nog resteert om over te hevelen." Daarbij wordt ook de nog geschatte resterende tijd van elke bestandsactie getoond.

""


Bestandsconflicten
Een vierde grote wijziging in het bestandsbeheer van Windows 8 pakt bestandsconflicten aan bij kopieer- en verplaatsacties. In het geval van bestanden met dezelfde namen toont de volgende Windows-versie een overzichtsvenster van alleen de doublures, met verschillende overschrijfopties.

Microsoft-manager Simons durft nu wel toe te geven dat de Windows-ervaring met gelijknamige bestanden tot op heden verwarrend is. "Gebruikers wisten niet welk bestand welke is, en zij hebben er moeite mee om de informatie te vinden over een te nemen beslissing [over wel of niet overschrijven – red.]."

Webwereld

Published On: 25-08-11|Categories: nieuws|

Deel dit bericht