Het versturen van nieuwsbrieven valt binnen de regelgeving van de Telecommunicatiewet. Hierin staat onder andere opgenomen dat je verplicht bent om mensen toestemming te vragen voor het versturen van de nieuwsbrief. Vaak gebeurt dit in de vorm van een vooraf aangevinkte checkbox met de tekst “schrijf mij in voor de nieuwsbrief”. Binnen de nieuwe regelgeving van de AVG is dit niet meer voldoende. Je zult dit op een andere manier moeten vragen en daarnaast ben je verplicht tot extra toelichting.

INSCHRIJVEN

Het inschrijven op een nieuwsbrief moet vrijblijvend zijn. Dit houdt in dat je geen vooraf aangevinkte checkbox mag gebruiken. De ‘inschrijver’ moet zelf aangeven of hij/zij deze nieuwsbrief wilt ontvangen. Als je meer persooonsgegevens vraagt dan het e-mailadres, moet je aangeven waarom je deze informatie nodig hebt en wat je hiermee gaat doen. Ook moet je aangeven wat voor type e-mail en met welke frequentie je deze e-mails gaat sturen.
Verder moet je kunnen bewijzen dat de inschrijvingen op deze manier zijn verkregen.

VERWERKING

Als je nieuwsbrieven verstuurt, zal je dit waarschijnlijk via een platform doen zoals Mailchimp. Dit betekent dat Mailchimp de gegevens van de personen die zich voor jouw nieuwsbrief inschrijven zal verwerken en dus moet je een verwerkingsovereenkomst met hen afsluiten. Tijdens de inschrijving moet je de ‘inschrijver’ op de hoogte stellen van deze verwerking.
hier kan je een verwerkingsovereenkomst met Mailchimp aanvragen.

RECHTEN

Omdat de ‘inschrijver’ altijd het recht heeft om zijn of haar inschrijving te laten vervallen, aan te passen of in te zien, moet je bij iedere mailing een link aanbieden waarbij zij hun voorkeuren kunnen inzien, aanpassen en eventueel hun inschrijving kunnen verwijderen.
Via Mailchimp wordt dit geregeld via de ‘update profile link’. Hier vind meer informatie over deze profile link.

MAILINGLIST INSTELLINGEN

Mailchimp heeft een overzichtelijk artikel geschreven, waarbij stapsgewijs alle opties worden besproken om je mailing lijsten aan te passen zodat deze voldoen aan de AVG / GDPR.

BESTAANDE LIJSTEN

Omdat in veel gevallen de bovenstaande verplichtingen niet geheel kunnen worden bewezen of omdat de inschrijvingen op je huidige mailinglijst niet op deze manier zijn ingeschreven, zal je deze personen opnieuw moeten vragen om toestemming.
Mailchimp heeft hiervoor al een template gemaakt, maar je kan deze ook zelf maken.
Van belang is dat de ‘update profile link’ in je mail staat en dat je uitlegt waarom zij deze mail ontvangen en wat het doel hiervan is.